Chi tiết về Thanh Ngọc

SỨ MẠNG

Thanh Ngọc muốn giúp 10.000 người có lá gan khỏe mạnh trong năm 2017

Thanh Ngọc Tea quyết tâm ngăn ngừa ung thư, nâng cao phẩm chất đời sống bệnh nhân và cứu mạng sống; qua các nỗ lực thông tin và phổ biến các tin tức, tài liệu, nghiên cứu về các bệnh ung thư, cũng như phục vụ, giúp đỡ, và tranh đấu quyền lợi cho bệnh nhân trong cộng đồng người Việt.

NHU CẦU

Cộng đồng người Việt tại càng ngày càng gia tăng ung thư do nhiều nguyên nhân, đa phần là do thực phẩm bẩn, ô nhiễm nguồn không khí, nước,…  Thanh Ngọc xây dựng cộng đồng người Việt để tổng hợp các phương thức trị bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người dân Việt Nam. Hơn nữa, bệnh nhân Việt Nam cần sự hỗ trợ tinh thần theo đúng văn hóa của người Việt Nam.

CHỦ TRƯƠNG

Thanh Ngọc Tea mọi người theo tính cách nhân đạo, không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng, tuổi tác, phái tính, chủng tộc, khuynh hướng chính trị, hoặc khả năng tài chính.